Kommersielle selskaper driver i dag rundt en tredel av byens sykehjem, noe som koster kommunen drøyt 1 milliard kroner i året. Et anslag fra Sykehjemsetaten viser at det vil koste ytterligere 49,5 millioner kroner dersom kommunen selv skal stå for driften, skriver .Den økte kostnaden skyldes blant annet at kommunen har en bedre pensjonsordning, står det i et notat fra etaten. Eldrebyråd Thorkildsen tar gjerne ekstraregningen for å sende de kommersielle aktørene på dør.– Er det noe vi vet, så er det at kvinnene i omsorgssektoren ofte ikke tjener særlig fett. Mange har så tunge yrker at de ikke greier å stå like lenge i jobb som andre. Derfor er dette viktig. Vi ønsker å bidra til likestilling, og vi ønsker ikke store lønnsforskjeller innenfor samme bransje avhengig av om det er offentlig eller privat drift, sier Thorkildsen. (©NTB)