Direktør Geir Ausland i Elkem Solar sier til at han blir blank i øynene av å lese mange av søknadene.– Det er en overveldende interesse for å jobbe i fabrikken vår i Porsgrunn, konstaterer han.Prøveproduksjonen av silisiumblokker starter opp i vår, med full drift fra høsten. Lokalene produksjonen skal foregå i huset tidligere solcellebedriften REC, og flere tidligere REC-ansatte har søkt om jobb.I løpet av mars-april regner Ausland å ha ansatt de fleste som skal jobbe i bedriften.