Etter 20 års vekst går pensjonsutbetalingene ned

Den gjennomsnittlige pensjonsutbetalingen fra Nav gikk ned i 2015, etter over 20 år med økning. Årsaken er trolig at flere tar ut tidligpensjon.

Når flere tar ut pensjon allerede fra 62 års alder, synker den årlige utbetalingen med inntil 25 prosent. Når mange nok gjør dette, bidrar det til å trekke det ned snittet for alle utbetalingene, skriver Aftenposten.– Dette er nok bare en begynnelse på en tendens som vil vise mye større fall i pensjonsutbetalingene enn dette i årene som kommer. Etter hvert som tidligpensjonistene gradvis blir eldre, vil nedgangen i pensjonsutbetalingene forplante seg til stadig eldre aldersgrupper, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i kunnskapsavdelingen i Nav.Han minner om at det er viktig å planlegge for redusert pensjonsinntekt om man begynner å ta ut pensjon allerede fra 62 år. Særlig de som tar ut pensjon kombinert med fortsatt lønn, kan få seg en kalddusj når de slutter helt å jobbe.Pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand advarer folk mot å tro at det er smart å starte pensjonsuttakene allerede ved 62 år, mens man ennå er i jobb.– Uansett hvordan man regner på det, vil det mest lønnsomme være å unngå uttak tidlig og vente til man blir 67 år, sier Haug.