Når flere tar ut pensjon allerede fra 62 års alder, synker den årlige utbetalingen med inntil 25 prosent. Når mange nok gjør dette, bidrar det til å trekke det ned snittet for alle utbetalingene, skriver .– Dette er nok bare en begynnelse på en tendens som vil vise mye større fall i pensjonsutbetalingene enn dette i årene som kommer. Etter hvert som tidligpensjonistene gradvis blir eldre, vil nedgangen i pensjonsutbetalingene forplante seg til stadig eldre aldersgrupper, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i kunnskapsavdelingen i Nav.Han minner om at det er viktig å planlegge for redusert pensjonsinntekt om man begynner å ta ut pensjon allerede fra 62 år. Særlig de som tar ut pensjon kombinert med fortsatt lønn, kan få seg en kalddusj når de slutter helt å jobbe.Pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand advarer folk mot å tro at det er smart å starte pensjonsuttakene allerede ved 62 år, mens man ennå er i jobb.– Uansett hvordan man regner på det, vil det mest lønnsomme være å unngå uttak tidlig og vente til man blir 67 år, sier Haug.