Ukens undersøkelse fra Mortgage Bankers Association (MBA) viser at antallet lånesøknader var ned 3,3 prosent per 18. mars. Det betyr at den prosentvise nedgangen var like stor som uken før.MBA-indeksen viser lånesøknader for kjøp og refinansiering av bolig på det amerikanske markedet.