Ferske nøkkeltall fra Storbritannia

De britiske konsumprisene steg ikke like mye som ventet i februar.

The Union and England flags fly over a souvenir shop on Westminster Bridge in London, with the Elizabeth Tower, containing the famous Big Ben in the background.

Konsumprisindeksen (KPI) i Storbritannia endte opp 0,2 prosent i februar.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet en vekst på 0,4 prosent.Over året steg prisene 0,3 prosent, mot en ventet vekst på 0,4 prosent.Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) steg i februar 1,2 prosent, noe som var akkurat som ventet.