I Rogaland var økningen på 11,7 prosent, mens inkassoselskapet Lindorffs analyse for 2015 viste at utviklingen var enda verre på Agder, skriver . I Aust-Agder var økningen på 15,9 prosent, mens den var på hele 20,9 prosent i Vest-Agder.De tre fylkene ligger likevel under landsgjennomsnittet, men Lindorff-direktør Anette Willumsen liker ikke utviklingen.– Dette er fylker som lenge har ligget lavt på statistikken, spesielt Rogaland, som tilsynelatende har håndtert arbeidsledigheten bra. Men nå ser vi en ganske kraftig økning, som trolig kommer i kjølvannet av den økende ledigheten, så dette følger vi tett med på nå.Hordaland har også mye oljerelatert industri, men der er veksten i betalingsanmerkninger mindre markant, 7,1 prosent.– Vi tror dette handler om at det er en forskyvning, og venter at det også skal øke her, sier Willumsen. (©NTB)