Foto: Scanpix

Førerprøve-juks kan gi karantene

Hvis man blir tatt i juks på førerprøven, er det eneste man risikerer en utsettelse på to uker. Nå lover samferdselsministeren strengere regler, melder NRK.

Lørdag avslørte kanalen et nettverk på Østlandet som hjelper folk å jukse med teknisk utstyr på teoriprøven. De garanterer at man står på prøven – uten å kunne noen trafikkregler.– Det er helt uakseptabelt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen etter å ha sett opptakene. Han sier det jobbes med å stramme inn lovverket, slik at det skal være en større risiko å forsøke å jukse.– Vegvesenet jobber nå med å lage et nytt lovverk for oss, der vi legger opp til ett års karantene, sier Solvik-Olsen, som regner med at det nye regelverket vil være på plass innen ett år.Avdelingsdirektør Bente Skjetne i Vegdirektoratet sier de lenge har ønsket strengere reaksjonsmuligheter, men at dette ikke har vært mulig uten en lovhjemmel.– Vi gjennomfører i dag 200.000 teoriprøver i året, og vi avdekker en del juks. Vi har også grunn til å tro at det er høyere tall enn det vi registrerer i dag. Jeg tror at en karantenetid på inntil ett år vil føre til at færre velge å jukse, sier Skjetne.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også