Forbrukertilliten er fortsatt lav etter markant fall gjennom 2015, opplyses det i en melding fra analyseselskapet Opinion.Tallene for mars viser at forbrukertillitsindeksen (CCI) er på minus 9,6 poeng, ned 1,6 poeng fra måneden før.CCI er nå 2,1 prosent høyere enn i desember, da målingen var på det laveste nivå siden tidsseriemålingen ble startet i 2007Indeksen har vært negativ i 18 måneder på rad.- Alle delindeksene som utgjør den samlede tillitsindeksen faller fra februar til mars. Vi ser svekkede forventninger til både egen økonomi og landets økonomi om 12 måneder, i tillegg til at spareindeksen faller. Størst nedgang ser vi for forventningene til landets økonomi og for spareindeksen, som begge går markant ned fra februar. Dette betyr at tendensen vi har sett med økning i forbrukertilliten i årets to første måneder er brutt, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion i en kommentar.BunnpunktetHan påpeker at bunnpunktet for forbrukertilliten imidlertid ble nådd i november og desember i fjor, etter en negativ utvikling over flere måneder.- I denne perioden var det også stadig flere som forventet at egen økonomi ville være dårligere om 12 måneder. Tallene for årets tre første måneder viser at disse forventningene fortsatt er relativt lave, og vi må tilbake til september 2008 for å finne svakere forventninger til egen økonomi, sier Høidahl.- Også arbeidsledighetsindeksen faller, om enn svakt, hvilket betyr at ikke fullt så mange som de foregående månedene tror at arbeidsledigheten vil stige de kommende 12 månedene, men det er fortsatt stor usikkerhet å spore. Denne indeksen ligger i mars høyere enn gjennomsnittet for 2015CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.