De tre førstnevnte selskapene er hovedsakelig svenskeide. Norlandia er norskeid.Mens omsetningen var på 1,9 milliarder kroner i 2014, økte den i fjor til 3 milliarder kroner. Det skyldes hovedsakelig oppkjøp av konkurrerende selskaper, skriver .– Vi har kjøpt et stort eldreomsorgsselskap i Sverige, samt flere barnehager i Nederland, Sverige og Norge, sier økonomidirektør Olav Braaten.Årsresultatet var enda høyere enn driftsresultatet på 130 millioner kroner, og endte på 255 millioner kroner.Etter de rødgrønnes maktovertakelsene etter valget i Bergen og Oslo, har de kommersielle sykehjemmene blitt erklært uønsket. Vedtakene viser at industrien er sårbar for politiske endringer.Dette kommer også fram i selskapenes årsrapporter. «Lokalvalget i Norge var skuffende med tanke på holdningene til private tilbydere, både innen eldreomsorg og barnehage», skriver konserndirektør Hilde Britt Mellbye i Nordlandia i selskapets årsrapport.Braaten tør ikke spå hvordan de politiske rammevilkårene vil bli i tiden fremover.– Det er vanskelig å si. Vi er representert i flere land og har flere bein å stå på. Isolert sett er det et større problem i Oslo. Eldrebølgen er ikke en forbigående trend, så det vil ikke bli noe mindre behov for tjenestene våre, sier han. (©NTB)