- Det er helt uungåelig at vi får negative rente i Norge, sier sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen til Hegnar.no etter
dagens rentebeslutning i Norges Bank- Vi er inne i den siste runde av innbilskhet før vi er i samme situasjon som landene rundt oss, legger han.Andreassen tror ikke at Norges Bank får rett i sine prognoser og sier at hvis ikke bankens prognoser slår til øker sannsynligheten dramatisk for at renten skal veldig langt ned. Hans anslag er at Norges Bank da etter hvert må sette ned renten til minus 0,25 til minus 0,5 prosent, men at det ikke vil være dramatisk.
.Han mener at dagens rentekutt er «hjelpeløst».Tror ikke på prognoseneAndreassen roser Norges Bank for å være såpass pragmatisk at de sier at hvis deres «optimistiske» prognoser ikke slår til, kommer det er mer enn det kuttet som ligger i rentebanen - i løpet av høsten.Han tror at Norges Banks prognoser er altfor optimistiske, at markedet har innsett det samme og at det allerede nå prises inn 0-rente i det fremtidige rentemarkedet (FRA).- Det er det samme som nabolandene våre har - og det kommer til å gå helt fint. Det var et sjokk da det kom, men nå er de blitt vant med det, sier han.Han tror imidlertid på et meget svakt privat konsum fremover. Han tror at boligbyggingen vil fortsette og at tjenestekonsumet vil stige, men at varekonsumet kommer til å falle. - Vi skal bli som Japan (styringsrenten er -0,1 prosent), med nøkternhet og nøysomhet og høy sparing, sier han.Han legger til at det i Japan heller ikke er noen som noensinne tror at renten kommer opp igjen.Særnorsk makrotåke?Andreassen mener at mange norske makroøkonomer går rundt i en særnorsk tåke - i teselskaper - og tror det kommer til å gå bra. Han forteller at han har litt den samme følelsen som i 1991. Han var på byen med noen makroøkonomer i Stockholm - de røkte pipe og det var høyt nivå på ting. Og istedenfor å ta inn over seg det som skjedde rundt dem spurt de hva som var galt med resten av verden.- Året etter var landet konk og de berget seg med blant annet å redusere de fremtidige pensjonsløftene, sier Andreassen.