Fordommer og skjulte maktrelasjoner får deler av skylden i en ny rapport.Rapporten viser at innvandrere møter store karrierebarrierer i norske utdannings- og forskningsinstitusjoner, selv om de har like høy formell kompetanse som sine norske fagfeller, skriver .– Norsk akademia får utenlandske forskere til å føle seg mer som en belastning enn som en ressurs, sier arbeidslivsforsker Cathrine Egeland, som sammen med kolleger ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har skrevet rapporten.Studien om mangfold og innvandreres karriereløp i norsk høyere utdanning og forskning har fått tittelen «Å være utlending er ingen fordel».Rapporten avdekker skjulte maktrelasjoner og fordommer i norsk akademia, blant annet kan innvandrere kan oppleve at «noen har snakket sammen» når stillinger skal fylles. Rapporten omtaler også noe forskerne kaller «kulturell kloning» .– Dette betyr at en arbeidsplasskultur opprettholdes og videreføres ved at man sørger for at nykommere ligner mest mulig på en selv når det gjelder holdninger, verdier, kjønn klasse og etnisitet, sier Egeland. (©NTB)