De to motstridende utsiktene for landets økonomi kom da lederne holdt sine taler i forbindelse med feiringen av det iranske nyttåret søndag.Rouhani sa i sin tale at økt samarbeid med andre land er en nøkkel til økonomisk vekst. Samtidig erklærte ayatolla Khamenei at det iranske år 1385 blir året der motstandsøkonomien – et uttrykk han bruker om en økonomi som i stor grad er selvforsynt – blir iverksatt.Den 76 år gamle ayatollaen har lenge advart mot å slippe vestlig innflytelse til i den islamske republikken. I nyttårstalen sa han også at USA fortsatt er fiendtlig innstilt til landet, og hevdet at Obama-administrasjonen har iverksatt tiltak som motvirker fordelene ved atomavtalen landet undertegnet i fjor.