I dag er det rentebeslutning og renteprognose fra Norges Bank.Norges Bank sa i desember at det er sannsynlighetsovervekt for kutt i mars.«Med unntak av et litt høyt inflasjonstall peker nyhetene siden sist klart i retning av lavere renter og noe annet et kutt i dag på 25 basispunkter til 0,5 prosent blir en stor overraskelse. Alle analytikere spurt av Reuters venter kutt», skriver Nordeas toppøkonom Erik Bruce i dagens morgenrapport.Han mener fortsatt noe lavere forward pris på olje, laver renter ute, høyere spread i pengemarkedet, utsikter til lavere lønnsvekst og noe svakere vekst i økonomien enn ventet også peker klart i retning av nedjustering av renteprognosen.Markedsuro og svakere vekstutsikter ute kan også bli tillagt noe vekt.Gjennom 2015 dempet svak NOK ofte nedjusteringene av renteprognosen, men nå er NOK om lag der Norges Bank ventet.«Da blir ett inflasjonstall 0,3 prosentpoeng over forventning i februar småtteri. Basert på Norges Banks tradisjonelle handlingsmønster kunne man argumentert for at rentebunnen vil bli nedjustert fra 0,39 prosent sist til nå nær null. Men Norges Bank liker å gå gradvis fram. Legg til at vi nærmer oss null og selv om det ikke nødvendigvis er bunnen har Norges Bank neppe hastverk med å komme dit. Vi tror de nedjusterer renteprognosen til rundt 0,20 prosent. Det vil innebære et kutt til med «100 prosent» sannsynlighet og de vil si det kommer i juni (mest sannsynlig ) eller september. Og i tillegg altså en liten sannsynlighet for null rente», skriver Bruce.Ifølge Nordea-toppen har nok markedet i stor grad priset inn et kutt.«Likevel, det er nok en viss tvil. Vi har blitt lurt av Norges Bank før. Et kutt kombinert med en nedjustering av renteprognose slik vi venter vil trolig gi noe lavere markedsrenter og en svakere NOK», skriver Bruce.