Mens de samlede tilskuddene har økt med 13 prosent mellom 2009 og 2015, har bruk på over 500 dekar opplevd en tilskuddsøkning på hele 59 prosent, skriver. Denne gruppen bruk fikk 19 prosent av tilskuddene i 2009, men sto for 27 prosent i fjor.– Det har skjedd en veldig kraftig vridning i retning store driftsenheter. Det er en politikk som kommer til å endre strukturen i jordbruket over tid, sier seniorrådgiver Ivar Pettersen ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Sammen med kollega Klaus Mittenzwei har han gått gjennom fordelingen av tilskudd i den aktuelle perioden.Pettersen mener denne vridningen gjør at man kan vente at en større del av tilskuddene flyttes mot flatbygdene der det er bedre forutsetninger for stordrift.– Selv om distriktsdifferensieringen i tilskuddene ikke er svekket, fører vridningen til en indirekte negativ effekt for distriktene. Resultatet kan bli at mer jord i distriktene vil gå ut av drift, og at nedleggingstakten vil gå opp, sier seniorrådgiveren. (©NTB)