Klokken 10:00 ble det kjent at Norges Bank har besluttet å kutte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,50 prosent.Beslutning er i høy grad som ventet. Alle analytikere spurt av Reuters ventet et kutt.- Vekstutsiktene for norsk økonomi er noe svekket, og vi venter at prisveksten etter hvert vil avta. Styringsrenten settes derfor ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en kommentar.Skulle norsk økonomi bli utsatt for nye store forstyrrelser, vil hovedstyret ikke utelukke at styringsrenten kan bli negativ,ble det opplyst.Kronen har styrket seg etter dommen. Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets sier til Dagens Næringsliv at han ikke har noen god forklaring på kronestyrkingen, men peker på at noen faktisk så for seg et rentekutt på 0,5 prosentpoeng til 0,25 prosent.
De siste noteringene
    Dollar: 8,34 (8,40)Euro: 9,42 (9,47)Pund: 11,92 (12,02)Svensk krone: 1,02 (1,03)
Følg valutamarkedet her
(noteringene før rentedommen parentes):