Sesongjusterte tall for antall arbeidsledige i mars i Norge viste en marginal nedgang. Etter nyttår har ledigheten endret seg lite.Nordeas toppøkonom Erik Bruce slår i dagens morgenrapport fast at bildet fortsatt er at ledigheten øker i vestlandsfylkene, men et fall i resten av landet gjør at totalen nå beveger seg sideveis.«Det er mye bedre enn vi har fryktet. Og det er bedre enn Norges Banks nye prognose som tilsvarer en moderat økning på 800 personer per måned. Ikke akkurat et tall som støtter vårt syn om junikutt. Men NOK er 1- 1½% sterkere enn ventet. Vi tror fortsatt at nedturen i oljerelaterte næringer forblir kraftig nok å dra ledigheten i hele landet opp. Men fredagens tall skapte tvil. Det er viktig å huske at det er krefter som trekker i retning av flere jobber framover; svak krone, sterk vekst i offentlig aktivitet og etterspørsel og lave renter», skriver Bruce.«Og en ting til. Så det nevnt i media at økonomene er varsomme med å tolke ledighetstallet. Om det betyr at pessimistene avfeide tallet vet jeg ikke, men det jeg er i tvil om var om ikke ledigheten falt mer sesongjustert. NAV konkluderer: «Dersom påsken i år var på samme tidspunkt som i fjor skulle dette vanligvis tilsi at ledigheten ville blitt noe lavere, og at vi dermed ville fått en noe
større nedgang
i ledigheten sesongjustert» (vår utheving)», skriver Bruce.