I løpet av mars ble det 100 færre arbeidsledige, ifølge sesongjusterte tall fra NAV.Summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak gikk ned med 300.- Ledigheten har de siste to månedene utviklet seg bedre enn vi ventet. Vi tror likevel at de negative impulsene fra oljebransjen vil føre til at ledigheten øker mer utover året, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en kommentar.Totalt var det 89.334 personer som var registrert som helt ledige. Det er 8 300 flere enn samme tid i fjor, og tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken, mot 3,0 prosent i mars i fjor.Størst ledighetMålt i antall personer, økte arbeidsledigheten ifølge Nav mest for meglere og konsulenter og for personer med bakgrunn fra kontorarbeid. Arbeidsledigheten gikk mest ned innen serviceyrker og annet arbeid, samt innen reiseliv og transport.Sammenlignet med mars i fjor har arbeidsledigheten økt mest innen ingeniør- og ikt-fag med 52 prosent og innen industriarbeid med 27 prosent. I samme periode har ledigheten gått ned med 2 prosent innen barne- og ungdomsarbeid, og med 1 prosent innen serviceyrker og annet arbeid og i undervisning.Arbeidsledigheten er høyest innen bygg og anlegg med 6,5 prosent og innenfor industriarbeid, med 5,7 prosent. Lavest arbeidsledighet finner vi innenfor undervisning, med 0,7 prosent, og i akademiske yrker, med 1,1 prosent.Høyest i vestUtviklingen på arbeidsmarkedet er ifølge Nav fortsatt svært delt."Sør- og Vestlandet har hatt en kraftig økning i ledigheten det siste året, mens resten av landet samlet har hatt en nedgang. Arbeidsledigheten har økt mest i Rogaland med 58 prosent og i Møre og Romsdal med 40 prosent, mens nedgangen er størst i Hedmark med 8 prosent og i Nord-Trøndelag med 7 prosent", heter det i meldingen.Ved utgangen av mars er arbeidsledigheten høyest i Rogaland med 4,7 prosent og i Aust–Agder med 4,3 prosent, mens den er lavest i Oppland og Troms, begge med 2,2 prosent.