Louboutin ser rødt

De berømte røde sålene til skodesigneren Christian Louboutin har brukt rettssystemet til å kjempe mot kopister i mange land. Nå står slaget i Nederland, og EU-domstolen er involvert.

Næringsliv

De røde såleneChristian Louboutin-sko, med skyhøye hæler og karakteristiske knallrøde såler, gir assosiasjoner til motesans, vellykkethet og penger. Et par koster en liten formue, fra 6000 kr og oppover, og logo er ikke nødvendig for å vise hva man har når sålen er rød – en identitetsmarkør. Kanskje er det derfor Danielle Steele, verdens mestselgende nålevende forfatter, visstnok eier 6000 par med Christian Louboutin-sko og er deres beste kunde.   

           Sålen på samtlige av Louboutins sko har vært røde siden 1992, og nesten like lenge har kopistene har villet lage rimeligere sko med røde såler, noe som har ført til at Christian Louboutin har hatt det travelt med å gå i retten for å få stoppet dem. Siden 2011 har selskapet som eier skomerket gått rettens vei i en rekke land for å få slått fast at de røde sålene er et varemerke og at de dermed har enerett på å lage sko med røde såler, med blandet hell.I USAI 2008 fikk Christian Louboutin etter en lang kamp registrert de røde sålene som varemerke i USA.
I 2011 lanserte Louboutin en ny kolleksjon med sko, som også hadde den karakteriske røde sålen. Det samme gjorde det franske motehuset Yves Saint Laurent i USA, men med en sko som var rød over det hele. Louboutin var ikke fornøyd og tok ut stevning med det grunnlag at Yves Saint Laurent hadde kopiert de røde sålene. Yves Saint Laurent svarte med å hevde at varemerkeregistreringen Louboutin hadde var ugyldig siden farge i seg selv ikke har det nødvendige særpreget (distinctiveness) for å være et varemerke for sko.
Louboutin til venstre og Yves Saint Laurent til høyre. Foto: SelskapeneEtter et tap i underdomstolen i New York vant Louboutin frem etter at domstolen uttalte at ”Color alone may serve as a trademark where the color has aquired the requisite secondary meaning”. Dette mente domstolen at sålene hadde, men kun når det var en kontrast den røde sålen og resten av skoen. Siden skoene fra Yves Saint Laurant var røde over det hele, så mente domstolen at skoene ikke representerte en krenkelse av Louboutines varemerkerettigheter.VaremerkeregistreringAt de røde sålene er registrerte varemerker i USA, gir Louboutin rett til to ting: For det første gis de enerett til å lage sko med røde kontrastsåler, og for det andre har de rett til å hindre andre i å selge sko med samme typer såler i det amerikanske markedet. Men eneretten stopper som utgangspunkt ved USAs grenser, og spørsmålet om de røde sålene er et gyldig varemerke andre steder må derfor avklares i hvert enkelt land.Disse territoriale skillene kan fremstå som noe uhensiktsmessige i dag, særlig for motebransjen, som for aktører som Louboutin er en global bransje. Misbruk av registreringer, for eksempel tilfeller der noen registrer et utenlandsk varemerke før eieren rekker å gjøre det selv, er utbredt. Konsekvensene kan være store dersom man ikke får rett til å benytte eget varemerke, noe som blant annet det amerikanske motehuset Philip Lim fikk erfare. Et selskap registrere merket PHILIP LIM i Kina, noe som innebar at dette andre selskapet fikk enerett på å benytte dette merket i Kina, og kunne også forhindre Philip Lim til å benytte eget navn. Resultatet av dette i dag er at Philip Lim opererer med et annet navn på sine varer i det kinesiske markedet.Louboutin i EuropaLouboutins vei til varemerketrygghet i eget hjemland har også bydd på visse utfordringer. Selv om den røde sålen er et beskyttet varemerke i mange land, slik det også var i Frankrike fra 2000, har Louboutin måtte gå en rekke runder i retten i ulike jurisdiksjoner for å kjempe mot kopister som krenker deres varemerke.I Frankrike gikk Louboutin til sak mot den spanske kleskjeden Zara, som hadde laget sko med røde såler. Louboutins røde såle hadde blitt registrert som varemerke i Frankrike via WIPO i 2001, men registreringen ble underkjent av fransk høyesterett i 2012 og Zara vant dermed frem. Begrunnelsen var blant annet at fargen på den måten den ble brukt ikke hadde det nødvendige særpreget.
I 2013 gikk Louboutin igjen til sak – også denne gangen i Frankrike, mot den franske billigkjeden Charles Jourdan, som hadde laget sko med røde såler til en svært mye billigere penge. Men i denne saken ble det forlik, og resultatet er hemmelig. Det vi vet er at det ikke finnes Charles Jourdan-sko med røde såler ute og går lenger.I august 2013 gikk Louboutin til sak i Belgia mot Van Dalen Footwear BV, og argumenterte med at salget av skoene krenket Louboutines varemerke for de røde sålene. Van Dalen på sin side mente at merket til Louboutine ikke møtte kravet til å være et varemerke, og mente at registreringen måtte slettes. Ankedomstolen i Brussel kom til at de røde sålene hadde gjennom bruk skaffet seg det nødvendig særpreget (distinctiveness) som måtte til for å kunne anse sålene som et varemerke, og kom til at Van Dalens sko var en krenkelse av Louboutines rettigheter.Louboutin viste også muskler mot en webshop som solgte sko med røde såler til kvinner. Louboutin tok ut sak for domstolen i Paris, og krevde opphør. Webshopen på sin side mente at varemerket ikke tilfredsstilte kravene til å være et varemerke. Domstolen kom til at skoene fra Louboutin tilfredsstilte vilkårene for å være et varemerke, og mente at skoene ”consistently associating a specific red color with show sole that distiguishes from others in such a manner it was a signature and revealed the origin of the shoes.”Louboutin i EU-domstolen:I april 2013 fikk Louboutin medhold ved domstolen i Haag i å foreløpig stanse en nederlandsk skokjede ved navn Van Haren Schonen B.V som har i overkant av 100 butikker i Nederland, som laget en skotype med røde såler med modellnavnet ”5th Avenue by Halle Berry”.Van Haren forsvarte seg med at Louboutines registrering ikke var gyldig med de samme argumentene som har vært oppe for domstolene i tidligere Louboutinsaker. Domstolen mente derimot at forbrukerne i Benelux-landene forbandt de røde sålene med Louboutin, og at det ville oppstå en viss forvirring blant de relevante forbrukerne dersom Van Haren fikk fortsette å selge skoene med røde såler.
Van Haren anket beslutningen. De hevdet igjen at Louboutins registrerte varemerke i Benelux var ugyldig og måtte slettes, hovedsakelig siden merket manglet tilstrekkelig særpreg til å kunne fungere som varemerke. Siden varemerkelovgivningen i Nederland, som i andre EU-land, er bygget på EU-rettens varemerkereguleringer, vil domstolene kunne referere delspørsmål i pågående saker til EU-domstolen for uttalelser før de nasjonale domstolene treffer sine beslutninger. Dette valgte domstolen i Haag å gjøre i hovedsaken i Louboutin-Van Haren-saken.Sentralt for å referere spørsmål til EU-domstolen er at Louboutins merke både har karakter av å være et fargemerke og et 3D-merke, siden det både har fargen og formen på sålen knyttet til seg. Dette spørsmålet blir ytterligere komplisert når man skal vurdere om farger kan være relevante for kriteriet ”shape” eller om dette er reservert til kun 3D-former. Annerledes forklart: Kan en farge være en form under EU-retten?Fordi EU-direktivene er oversatt til alle medlemsspråk, kan språklige nyanseforskjeller føre til vanskelige tolkningsspørsmål. I dette tilfellet bruker den tyske, franske og italienske oversettelsen begrepene «form, forme og forma» som også kan omfatte todimensjonale former, mens en naturlig ordlydstolkning av engelske og nederlandske «shape» gir assosiasjoner til en snevrere gruppe med tredimensjonale former.Beslutningen vil naturligvis kunne ha stor betydning for Louboutin, men også for andre som ønsker å beskytte farger som varemerker vil denne saken kunne gi viktige avklaringer. Og for Louboutinfans, særlig Danielle Steele, vil utfallet av denne saken mest sannsynlig påvirke verdien av Louboutinsamlingen.

juss
bing hodneland
Nyheter
Næringsliv