Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget ba om en skriftlig redegjørelse fra statsråden om handelen. I redegjørelsen som forelå tirsdag, konkluderer Mæland ifølge med at ansvaret for eventuell korrupsjon definitivt påligger styret i Hydro.– Det er begrenset hva staten som eier kan kreve, men det er grunn til å uttrykke forventninger. Disse forventningene er blant annet nulltoleranse for korrupsjon, og at politimyndighetene etterforsker eventuelle lovbrudd. Næringsdepartementet verken kan eller skal som eier drive politietterforskning, konkluderer hun.Næringsministeren mener styret i Hydro var for passive de første årene selskapet gjorde forretninger i Tadsjikistan, og at administrasjonen i Hydro fikk for stort handlingsrom. Mæland konkluderer med at styret må ta en «en aktiv rolle i selskapets arbeid på områder med en viss risiko», også om det dreier seg om mindre beløp.Til tross for at en av eierne bak skatteparadisselskapet Hydro inngikk en kommersiell avtale med i 2007 ble arrestert og siktet for korrupsjon omtrent samtidig som kontrakten ble inngått, mener næringsministeren at Hydro gjorde det de kunne for å utrede potensielle farer ved avtalen.Mannen ble senere dømt for korrupsjon, men benådet av presidenten i Tadsjikistan i 2011.