Det er i alt meldt inn 272 skadesaker til Forsvaret etter at stridsvogner og annet militært utstyr ødela autovern, veibaner og skog under øvelsen, skriver Klassekampen.Det amerikanske lasteflyet C5 Galaxy landet på Værnes lufthavn mandag for å ta med seg den siste delen av materiellet som ble brukt under Cold Response. Øvelsen avsluttes offisielt tirsdag.Talsmann for Forsvarets operative hovedkvarter, oberstløytnant Ivar Moen,opplyser at den totale kostnaden for gjennomføringen av Cold Response 2016 ennå̊ ikke er ferdig utregnet. Budsjettet for planlegging og gjennomføring av øvelsen er på 253 millioner kroner.– Dette er et stort og omfattende regnestykke. I tillegg til de fellesfinansierte bidragene, kommer det at hver enkelt avdeling, som for eksempel Telemark bataljon, betaler sitt bidrag med egne øvingsmidler. I tillegg kommer dessuten avtaler med skoler og andre fasiliteter som leies under øvelsen, fartøyer som frakter utstyr og personell, med mer, sier Moen.Han mener totalprisen for gjennomføringen av øvelsen ligger på omtrent det samme som Cold Response i 2014 og 2012. Begge årene kostet øvelsen over 300 millioner kroner. (©NTB)