Totalt er det dokumenter mislighold og svindel i 253 saker i årene 2011-2015. I 179 av sakene fremmet Utenriksdepartementet krav om tilbakebetaling, skriver.– Ofte er det utro tjenere hos lokale samarbeidspartnere i mottakerland som står bak. Det er ansatte som bevisst bryter regler for å berike seg selv, sier kontrolldirektør Nils Haugstveit i UD.I gjennomsnitt de siste fem årene har Norge fått tilbakebetalt 10 millioner kroner. Til sammen kom beløpet opp i snaut 54 millioner, skriver avisen.99 prosent av denne summen knyttes til bistandsbudsjettet, mens resten faller inn under andre arbeidsområder i utenrikstjenesten.