Trond Mohn står bak tilbudet om å kjøpe en tredjedel av obligasjonslånet i Island Offshore, melder Dagens Næringsliv. Onsdag sluttet 96 prosent av obligasjonseierne seg til en redningsplan som skal sikre videre drift av offshore-rederiet Island Offshore. Eierne av usikrede obligasjoner gikk med på utsatt forfall og redusert kontantrente. Samtidig tilbød styret å kjøpe tilbake obligasjoner for pålydende 230 millioner kroner til 72,5 prosent av pålydende.Det er tidligere opplyst at rederiets midler ikke benyttes til gjennomføringen av dette. Nå melder DN at det er Bergens-milliardæren Trond Mohn som finansierer tilbudet.