Selv om mange av tiltaksarrangørene er små, fikk så mange som 599 ulike aktører utbetalt mer enn én million kroner fra Nav i 2014, skriver . Ti virksomheter fikk mer enn 50 millioner kroner for sine Nav-oppdrag, viser tall fra Nav som er satt sammen av .– Flere ledige vil komme i arbeid raskere, mer effektivt og til en lavere pris hvis Nav får begynne å gjøre mer av jobben selv. Vi ønsker frihet for å finne de beste løsningene for brukerne, og ikke bare være bundet til å kjøpe tiltaksplasser fra attføringsbedriftene. Jeg mener vi på sikt vil spare samfunnet for store kostnader ved en enda nærmere kontakt mellom Nav og arbeidsgivere, sier Vågeng til Dagsavisen.Hovedorganisasjonen Virke organiserer en lang rekke bedrifter som leverer tjenester for Nav. Her er man ikke uventet svært skeptiske til Vågengs signaler.– Det er bedre å styrke ordningen vi har, enn at Nav skal utvikle helt ny kompetanse, og svekke markedet tiltaksarrangørene utgjør. Her er det brukerne som kan bli skadelidende, sier Inger Lise Blyverket, direktør for arbeidslivspolitikk i Virke. (©NTB)