– Det er et trist faktum og har ikke skjedd før i bedriftens historie, sier lederen av BTs redaksjonsklubb, Dag Idar Tryggestad, til fagbladet.Mellom 25 og 30 stillinger måtte slankes bort etter at det ble besluttet at mediehuset skulle kutte 30 millioner kroner på driften i redaksjonen. I februar ble tallet satt til 27 årsverk og de ansatte fikk tilbud om sluttpakker. Ledelsen fikk imidlertid for få søknader, og ga i februar beskjed til ti ansatte om at de var overtallige og måtte søke sluttpakke, hvis ikke ville de bli sagt opp.Til sammen seks av dem aksepterte til slutt sluttpakketilbudet, mens én journalist fortsetter i jobben som før etter at ledelsen snudde i dette ene tilfellet.To journalister som ikke aksepterte tilbudet, mottok oppsigelse sist torsdag. Det samme ser ut til å bli resultatet for en grafiker. Oppsigelsene ender trolig i Arbeidsretten. (©NTB)