Norges Bank besluttet i dag å kutte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,50 prosent.Slik anslår Norges Bank styringsrenten
Beslutningen var i høy grad som ventet.Like ventet var en nedjustering av rentebanen fremover. Nedjusteringen er kraftig.Mars 2016: 0,71 (0,73)Juni 2016: 0,49 (0,58)September 2016: 0,41 (0,49)Desember 2016: 0,24 (0,39)Mars 2017: 0,20 (0,39)Juni 2017: 0,20 (0,39)September 2017: 0,20 (0,39)Desember 2017: 0,20 (0,40)Mars 2018: 0,20 (0,48)Juni 2018: 0,22 (0,59)September 2018: 0,25 (0,71)Desember 2018: 0,30 (0,88)Mars 2019: 0,35Juni 2019: 0,43September 2019: 0,54Desember 2019: 0,65Slik Norges Bank vurderer utsiktene, kan styringsrenten ifølge sentralbanksjef Øystein Olsen bli satt ytterligere ned i løpet av året.Sentralbanken påpeker at lavere renter kan gi økt sårbarhet i det finansielle systemet.- Når styringsrenten nærmer seg en nedre grense, øker også usikkerheten om virkningen av pengepolitikken. Dette taler ifølge Norges Bank nå for å gå mer varsomt frem i rentesettingen. Skulle norsk økonomi bli utsatt for nye store forstyrrelser, vil hovedstyret likevel ikke utelukke at styringsrenten kan bli negativ, skriver Norges Bank.