Finansbladet Kapitals utgave nummer 19 for 2015 ble skjebnesvangert for partner og daværende Norske Skog-revisor Finn Kinserdal i Ernst & Young, skriver DN.Avisen skriver at i bladet, som utkom i begynnelsen av november, hadde Kinserdal en gjestekommentar med tittelen «Verdsettelse når konkurs truer», hvor han på slutten av artikkelen trekker frem et selskap han selv reviderer; nemlig Norske Skog.«Ta eksempelet Norske Skog. De betaler i gjennomsnitt nå en lånerente cirka 10 prosent høyere enn det WACC (avkastningskrav red.anm.) er for en tilsvarende bedrift. I tillegg har selskapet betydelig merutgifter for å håndtere gjeldssituasjonen», skrev Kinserdal.Ledelsen i Norske Skog reagerte hardt på Kinserdals kommentarartikkel i Kapital og forlangte at han avsluttet revisoroppdraget. Hvorpå Kinserdal trakk seg og partner Eirik Tandervold i Ernst & Young tok over Kinserdals oppgaver i Norske Skog.– Bytte skjedde fordi Kinserdal ga ut klient-gradert informasjon som fremkom i artikkelen som han hadde fått gjennom sitt revisorarbeid i Norske Skog. Da forlangte vi å få en ny revisor fra Ernst & Young. Vi var fornøyd med måten Ernst & Young håndterte dette på, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog til DN.