En ny undersøkelse gjennomført på oppdrag fra lobbygruppen Confederation of British Industry (CBI) viser at en Brexit kan få alvorlig ringvirkninger for Storbritannias økonomi og arbeidsmarked, skriver CNBC.Tallene indikerer en Brexit-kostnad på 1.210 milliarder kroner, og nærmere én million jobber vil gå tapt.Fersk analyse fra PwC har sett på ringvirkningene av en Brexit, og uavhengig av to skisserte scenarioer vil britisk bruttonasjonalprodukt, levekår og sysselsetting bli "betydelig redusert" i forhold til om landet holder på sitt EU-medlemskap.PwC mener gjennomsnittlig husholdningsinntekt dessuten vil falle fra 2.100 til 3,700 pund eller mellom ca. 25.410 og 44.770 kroner innen 2020 ved en Brexit.Selv om britene raskt sikrer en frihandelsavtale med EU, tyder PwC-analysen på at BNP fortsatt kan falle så mye som tre prosent i løpet av de neste fire årene.Analysen anslår at man trolig vil se tegn til svak oppgang i 2030 dersom landet velger å forlate EU.