Siden 4. november har pundet falt fra å koste 13,3 kroner til å koste 11,95 kroner. Det er et fall mot norske kroner på over 10 prosent. Mot dollar ser det tilsvarende ut. Og det kan være mer å gå på.Mot norske kroner er det teknisk sett rom for ytterligere fall, etter at den stigende trenden er brutt.Like før trenden ble brutt ble det også etablert et såkalt dødskryss i chartet, ved at 50-dagers glidende gjennomsnitt falt under 200-dagers glidende gjennomsnitt.Flere tekniske støttenivå er brutt, og fallet under 12,4 og 12,2 kroner åpner for videre falle ned mot 11,4 kroner!Det ville være stoppesteder undervei, og det vil være rom for korreksjoner opp. Skulle pundet bryte tilbake over 12,2 og 12,4 kan det videre fallet bremse opp, og en korreksjone kan faktisk gå helt tilbake opp mot 13 kroner, men så lenge den fallende trenden i RSI-chartet holder seg, vil det foreløpig støtte et fall ned mot 11,4 kroner.