Statistiska Centralbyrån melder at Aku-ledigheten i Sverige i februar var 7,6 prosent. Dette er en nedgang på 0,8 prosent. Den sesongjusterte ledighetsraten var 7,0 prosent. I februar 2015 var aku-ledigheten 8,4 prosent, mens den var 7,5 prosent i januar.Ifølge TDN Finans viste estimater fra SME Direkt at analytikerstanden hadde forventet en ledighet på 7,4 prosent.Sammenlignet med februar 2015 økte antallet ansatte med 105.000, til  4.335.000.  Antallet fast ansatte økte i det samme tidsrommet med 101.000, til 3.635.000.Totalt var det 396.000 arbeidsløse i alderen 15-74 år i februar, noe som er en nedgang på 37.000 personer sammenlignet med samme måned for ett år siden.Det uutnyttede arbeidskraftstilbudet, altså arbeidsløse, undersysselsatte og latent arbeidssøkende, var i snitt 18,2 millioner timer per uke i februar 2016. Dette utgjør 455.000 heltidsstillinger. Sammenlignet med februar 2015 var dette en nedgang på 2,4 millioner timer per uke.Hele pressemeldingen finner du