Analyseteamet til SEB ser tre ulike scenarioer når det kommer til Brexit, heter det i en fersk morgenrapport.- Det er 65 prosent sjanse for at Storbritannia forblir en del av EU, og 35 prosent sjanse for Brexit. Et "nei" med svak margin kan lede til nye forhandlinger mellom London og Brussel, med det resultatet at Storbritannia forblir en del av EU. - Vi tror det er 25 prosent sjanse for en svakt nei.Videre skriver SEB at de ser en 10 prosent sjanse for et solid nei, som leder til britisk utfasing av EU.- I et slikt tilfelle vil de økonomiske konsekvensene for Storbritannia og EUs kjerneland bli merkbare - om ikke dramatiske i kort til mediumlang tid, kommenterer økonomene.