Ser renten i 0 i Norge

Nordea Markets tror Norges Bank vil senke styringsrenten til null.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Nordea Markets legger i dag fram nye prognoser på Norges Bank, for oljeprisen og for den norske kronen (NOK).«Vi venter nå at Norges Bank kutter styringsrenta tre ganger til (mot tidligere to). Dermed tror vi på nullrente her hjemme før året er omme. Nedjusteringen kommer på bakgrunn av nye og lavere oljeprisprognoser, lavere forventede renter ute, høyere premier i pengemarkedet og svakere vekstmoment i norsk økonomi», skriver meglerhuset.Nordea tror det kommer kutt i mars, juni og desember.Meglerhuset mener tre kutt trolig er nødvendig for å hindre at kronen styrker seg for mye.

nordea markets
rentekutt
rente
norges bank
Nyheter
Næringsliv
Makro