Planen var å innføre avgiften 1. april, men det var før EFTAs overvåkingsorgan ESA torsdag i forrige uke henvendte seg til regjeringen. Budskapet var at avgiftsunntaket for såkalte transferpassasjerer ikke er forskriftsmessig varslet.– Hvis det gjennomføres i sin nåværende form, og i en utstrekning som omfatter statsstøtte, vil ESA behandle det som «ulovlig støtte», heter det i et brev til Nærings- og fiskeridepartementet.Samme bekymring ble også påpekt i høringsrunden, men regjeringen har hele tiden fastholdt at avgiften ikke omfatter statsstøtte og at et forhåndsvarsel til ESA derfor ikke var nødvendig.– Vil bli innførtFinansminister Siv Jensen (Frp) er trygg på at avgiften tross ESAs henvendelse vil bli innført som forutsatt av Stortinget.– Vi har hele tiden forholdt oss lojalt til Stortingets vedtak. Men når ESA nå vil behandle saken og lover å komme med en avgjørelse raskt, er det mest fornuftig å utsette avgiften. På den måten unngår vi risiko for at eventuell støtte må tilbakebetales, sier hun til NTB.Flypasssasjeravgiften er del av budsjettavtalen mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF. Stortingsflertallet vedtok både sats og fritak før jul.Avgiften var ment å bringe inn ca. 1 milliard kroner i inntekter til staten i 2016, forutsatt at den ble innført fra 1. april. Regjeringen vil komme tilbake til de budsjettmessige konsekvensene i revidert nasjonalbudsjett. (©NTB)