Skattedirektør Hans Christian Holte mener at å spare skatt ikke nødvendigvis er god nok grunn til å drive virksomhet via skatteparadiser, skriver Dagens Næringsliv.- Vi har en situasjon hvor vi må jobbe ganske intenst for å få god nok informasjon knyttet til internasjonale økonomiske transaksjoner, slik at vi på dette grunnlaget kan beregne riktig beskatning, sier Holte til avisen.Lørdag ble det kjent at toppene i menigheten Smiths Venner, Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen, . Skattedirektøren ønsker ikke å uttale seg om den konkrete saken eller menigheten, men forteller at generelt gjør kompliserte selskapsstrukturer det mulig å utnytte ulike lands skatteregler.- Ved å bygge opp ganske kompliserte strukturer kan du dra nytte av forskjeller, og kanskje til dels inkonsistenser, mellom ulike lands beskatning, og du kan dra fordel av lavskattland. Og det kan gjøres uten at det nødvendigvis er lovstridig, sier han, og forklarer at skattemyndigheten leter etter motivene når de tar stilling i saker som involverer bruk av selskaper i lavskattland.- Viktige spørsmål for oss vil være: Hva kan vi si er rent skattemessig motivert? Og hva kan begrunnes ut fra mer økonomiske strategier og disposisjoner? Det er et springende punkt ofte, sier Holte til avisen. Smiths Venner-topp Bernt Aksel Larsen, som selv er utdannet skatterevisor og har jobbet i skatteetaten og Økokrim, forklarer at bruken av skatteparadiser «har flere praktiske årsaker».- Jeg bruker mye tid og penger på å sørge for at alt dette er gjort 100 prosent korrekt, og jeg kan heller ikke se at jeg har spart noe skatt på ha virksomhet i disse landene, sier han til DN.