Kronen styrker seg noe mot sentrale valuta torsdag morgen, før Norges Bank offentliggjør sin rentedom klokken 10:00. «Alle» venter et rentekutt på 0,25 prosentpoeng, men sentralbanken har overrasket før. Det er knyttet minst like stor spenning til hva Norges Bank gjør med rentebanen fremover.Klokken 09:40 fant vi disse NOK-kryssene: