Solid fra NorgesGruppen

Det er god grunn til å glise.

NorgesGruppen fikk i 2015 et resultat etter skatt på 2.361 millioner kroner, opp fra 1.930 millioner kroner året før.Resultatet før skatt gikk fra 2.616 til 3.001 millioner kroner.Driftsresultatet steg fra 2.945 til 3.170 millioner kroner, etter at driftsinntektene gikk fra 71.391 til 76.224 millioner kroner.Øker utbyttetFor regnskapsåret 2015 foreslås et utbytte på 15 kroner per aksje, totalt 600 millioner kroner. 2014-utbyttet var på 13 kroner aksjen.For den største aksjonæren Joh. Johannson AS, som eier 74,4 prosent, betyr det i overkant av 440 millioner kroner i utbytte.Blant øvrige eiere er Brødrene Lorentzen AS med 9 prosent og Pett Kjede og Servicekontor AS med 6,3 prosent.Vi tar også med at NorgesGruppen ASA eier 2,13 prosent egne aksjer.Johan Johannson ble av Kapital vurdert til Norges 3. rikeste i 2015, med en anslått formue på 31,7 milliarder kroner.Se listen her. Øker markedsandelenKonsernet økte i fjor sin markedsandel til 41,2 prosent, opp 1,3 prosentpoeng fra året før, etter ICAs exit.NorgesGruppen overtok 50 tidligere ICA-butikker, etter at Coop kjøpte ICA Norge. Disse er hovedsaklig omprofilert til Kiwi-, Spar- og Joker-butikker.Veksten i driftsinntektene forklares i stor grad med økt salg i volum, og spesielt KIWI har økt sin omsetning både i nye og eksisterende butikker.NorgesGruppen forventer økte salgsinntekter i 2016, blant annet fordi nyetablerte butikker får full effekt med sine første hele driftsår. Konsernet planlegger videre flere nye butikker i 2016, og da særlig Kiwi-butikker i et sterkt voksende lavprismarked.Konsernet advarer mot at 2016 vil kunne gi svakere nøkkeltall, på grunn av sterkt press på priser og tilhørende marginer.- Vår bruttofortjeneste vil påvirkes i negativ retning som følge av dette. Prispresset i markedet medfører pressede marginer spesielt for lavprisaktøren Kiwi, men også øvrig detaljvirksomhet. Lavere priser i Kiwi er en investering for fremtidig vekst, og omsetningsutviklingen viser at stadig flere nye kunder handler der, går det frem av rapporten.Hele rapporten her.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker