Tilsyn avdekket en rekke avvik i vikarbransjen

Arbeidstilsynet gjennomførte 13 kontroller med innleievirksomheter i fjor. Kun i to tilfeller ble forholdene funnet å være i orden.

Det kommer fram i et svar fra arbeidsminister Anniken Hauglie (H) på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp).Ifølge Hauglie ble det også gjennomført 42 tilsyn med bemanningsforetak eller vikarbyråer i 2015. I 30 av tilfellene ble det gitt en eller flere reaksjoner.