Ferske tall fra det tyske økonomiske instituttet IFO viser at tilliten i næringslivet i Tyskland steg fra 105,7 i februar til 106,7 i mars.Det var ventet en indeks på 106,0.Indeksen består av to underindekser som måler virksomhetenes vurdering av den nåværende situasjon, samt forventninger til fremtiden.