Snøstormen, som dumpet en halv meter snø i sentrale deler av Denver onsdag, førte til kaos og alle hovedveier ble stengt. Nasjonalgarden i Colorado ble kalt ut og på noen strekninger ble det opprettet nødstasjoner der bilister kunne søke ly.Kombinasjonen av mye snø og meget sterk vind førte også til at den internasjonale flyplassen stengte. Det har ikke skjedd siden 2006. Tilsammen 1.328 flighter ble kansellert, ifølge . Også de andre flyplassene i området ble stengt.Og i fjellene rundt Denver kom det opptil 1 meter snø før det ble mørkt.De fleste veiene ble åpnet igjen mot kvelden, men flyplassen forble stengt.Snøstormen, målt etter snøfall, skal være den 10. verste i området noensinne.