– Jeg er veldig glad for at det innføres felles regler over hele landet. Dette blir både bedre og ryddigere for norske forbrukere. Vi har jobbet med dette i årevis, og gir kake til samferdselsministeren som tok grep, sier forbrukerdirektøren til NTB.Hun sier seg glad for at regjeringen endelig tar tak og innfører et mer forbrukervennlig parkeringsregelverk som gjelder over hele landet. Forbrukerne er ikke bare sikret klageadgang, men kan forholde seg til standardiserte satser og regler som alle parkeringsselskapene må følge.
EnklereStandardiseringIngen el-bilstandard
– At vi får ett sett med regler for hele parkeringsbransjen gjør det enklere å være bilist og vil forhåpentlig redusere cowboy-tendensene som har preget deler av bransjen, sier Flesland i en pressemelding.Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) innrømmer at det har vært nødvendig å rydde i parkeringsbransjen.– Vi har sett en del unødvendige konfliktsituasjoner mellom kunder og parkeringsvakter, for eksempel hvis parkeringsbilletten er utløpt med to minutter, og du får kontrollavgift. Regelverket har vært for firkantet, og vi legger derfor opp til mer kundevennlighet, sier Solvik-Olsen.Regelverket inneholder flere tiltak som gjør det enklere for forbrukerne, og som blir felles for alle parkeringsselskaper.*Alle landets parkeringsvakter må nå vente til fem minutter etter at parkeringsbilletten er utløpt før de har lov til å utstede kontrollavgift.*Gebyrsatsene blir de samme uansett hvor du parkerer. Standardgebyrene er 300, 600 og 900 kroner.* Alle parkeringsplassene skal ha ladepunkter for elbiler.* Alle parkeringskunder sikres en klagerett med frister for når klagen skal være behandlet.* Det opprettes en parkeringsklagenemnd. Alle aktørene i bransjen er pålagt å følge nemndas avgjørelser.Men regelverket har ingen felles standard for om du skal betale parkeringsavgift for din elbil. Her er det opp til hvert enkelt parkeringsselskap om de vil tilby gratis parkering til elbileierne eller ikke.Det vil fortsatt være forskjellige skilt på offentlige og private parkeringsplasser. Men skiltingen vil være standardisert.Det nye regelverket skal etter planen tre i kraft 1. januar 2017. (©NTB)