Bjerke holdt tett om egen konserndirektør

Helt ubemerket, midt blant pressefolkene under mandagens pressekonferanse, sitter konserndirektør Terje Turnes i DNB. Bjerke nevner ikke med ett ord Turnes' sentrale rolle i DNB Luxemburg over flere år, og nekter senere å svare på hva Turnes vet.

DNBs konsernsjef Rune Bjerke holdt på pressekonferansen om bankens rolle i salg av skallselskaper på Seychellene tett om at konserndirektør Terje Turnes i den nåværende konsernledelsen både satt i styret for DNB Luxemburg i årene Seychellene-avtalene ble inngått, og at Luxemburg-kontoret i 2010 rapporterte gjennom ham.Midt i blant alle pressefolk under mandagens pressekonferanse kan derfor konserndirektør Terje Turnes i DNB sitte helt ubemerket og lytte til konsernsjef Rune Bjerke redegjørelse. En lang redegjørelse for hva banken har funnet ut om hvem som har visst om DNB Luxemburgs salg av ordninger som har gjort det mulig for kunder av banken å skjule penger via skallselskaper på Seychellene.Bjerke snakker om at interne regelverk ikke er blitt fulgt, han kritiserer internvisjonen og sier at de som satt i styret for DNB Luxemburg i perioden da salgene pågikk, det vil si i 2005-2010, burde ha visst noe. Men Bjerke unnlater helt å gå inn på tidligere uttalelser til Aftenposten, avisen som avslørte hele saken, om at alt har gått under radaren til konsernledelsen i DNB.Dermed sier Bjerke heller ingenting under pressekonferansen om at konserndirektør for risk management Terje Turnes i Bjerkes nåværende konsernledelse, både var styremedlem i DNB Luxemburg i årene 2005-2009, at Turnes var styreleder i 2010, og at DNB Luxemburg i 2010 også rapporterte via Turnes, som i årene 2005-2010 var sjef for DNB i London. Årene 2006-2008 var de aktive salgsårene for DNB Luxemburg av det senere så omstridte produktet i samarbeid med advokatfirmaet Mossack Fonceca i Panama, mens det siste salget skjedde så sent som i 2010. I årene 2011-2015 var Turnes sjef for DNB i Baltikum, før han så gikk inn i Bjerkes konsernledelse i februar 2015.Etter pressekonferansen spurte Kapital Bjerke igjen om han virkelig holder fast på at ingen i konsernledelsen til DNB har visst noe:– Holder du fast på at konsernledelsen ikke visste, at ingen i konsernledelsen visste?– Igjen da så har alt det vi har gått gjennom av dokumentasjon knyttet til styret, og konsernledelse, alt av møtereferater, alt av behandling i de organene ikke…, svarer Bjerke først.– Men det er ikke det vi snakker om. Det er helt åpenbart at dette ikke er en sak for konsernledelsen, på møtenivå i konsernledelsen. Det jeg spør om er: Holder du fast på at ingen i konsernledelsen visste?– Jeg sa at dette hadde gått under radaren til konsernledelsen. Og så må da medlemmer i konsernledelsen, både tidligere medlemmer og medlemmer i dag svare for om de visste, om de har erindringer i forhold til både advokatkontoret og denne type tilrettelegging. Og ett spørsmål vi kommer til å stille er: Hvem burde visst? Det er et spørsmål jeg har stilt meg selv, og det er et spørsmål mange andre må stille seg, sier Bjerke.– Det er jo én som åpenbart burde visst da?– Jeg ville ikke gå inn på navn.– Du sa jo under pressekonferansen at de som satt i styret i DNB Luxemburg visste?– De som satt i styret (i DNB Luxemburg Red.anm) burde ha visst, gjennom presentasjoner.– Men har du spurt ham om han visste da?– Jeg har ikke lyst til å svare på vegne av andre, som sagt. VI har sagt i dag at noen i DNB hadde fragmenter av kunnskap, vi har sagt at noen i DNB burde ha visst.– Du har sagt at ingen i konsernledelsen visste?– Jeg har sagt at det gikk under radaren, og som sagt: Jeg vil ikke svare på vegne av andre enn meg selv. Og jeg har sagt at jeg visste ikke dette, svarer Bjerke.Selv om Bjerke ble konfrontert av Aftenposten, som avslørte hele saken, før påske, og har hatt all verdens tid til å avklare forholdene med sin nære medarbeider Turnes, så valgte Bjerke på pressekonferansen likevel ikke å fortelle hva han har fått vite av Turnes om sistnevntes kunnskap. Og det sitter fortsatt langt inne når Kapital spør også:– Men du har sagt at konsernstyret visste ikke, det gikk under radaren til konsernstyret…?– Styret, konsernledelse og internrevisjonen.– Men du vet, og jeg vet, at det i alle fall er én i din konsernledelse i dag som visste?– Som jeg har sagt flere ganger. Her må personene som har sittet i dette styret (styret til DNB Luxemburg Red.anm) svare på vegne av seg selv.– Har du ikke spurt en av dine nærmeste medarbeidere da?– Jo, men jeg har også sagt at når man sitter i et styre er det ting man bør vite, om man erindrer eller ikke erindrer, husker fra ti år tilbake. Det må man svare for selv, svarer Bjerke igjen.I styrets beretning i årsrapporten til DNB Luxemburg for 2005 står det beskrevet at 2005 var et skuffende år, men at en nysatsing, gjennom en ny forretningsplan, gjorde at 2006 så lysere ut. Banken med da bare 30 medarbeidere, skulle satse mer på Private Banking, med flere nye initiativ. I styrets beretning for 2005 fra DNB Luxemburg står det også en passus om viktigheten av at banken «maintain high level of security and confidentiality of information». Samarbeidet med Mossack Fonceca var altså ikke bare noe som «markedet etterspurte», men en del av en satsing på en ny forretningsplan som DNB Luxemburg gjorde i 2006.– Det høres veldig rart at et styre for en bank med 30 medarbeidere ikke skal vite hvilke forretningsplaner de iverksetter?– Det er lett å se det i ettertid, og det fremkom informasjon for styret og styremedlemmer (igjen i DNB Luxemburg Red.anm) som tilsier at man burde ha visst. Det er det jeg vil si. Og det fremkommer informasjon som tilsier at man burde hatt grunnlag til å reise spørsmål og løfte saken videre.– Så vi får ikke noe klart svar rundt konserndirektør Turnes som åpenbart burde ha visst?– Nei, du må spørre ham og de andre styremedlemmene, svarer Bjerke.– Men hva skal til for at du er informert da?– Igjen da så mener jeg at du må ha kunnskap, og den kunnskapen må du ha fått på et aller annet vis, avslutter Bjerke.Konsernsjefen i DNB ber altså Kapital spørre hans medarbeider Terje Turnes selv. Istedenfor nå å svare klart på om en i hans konsernledelse likevel visste, eller tross sin sentrale rolle disse årene likevel ikke visste, så skyver Bjerke Kapital i retning Turnes. Kapital spurte da også Turnes om et intervju om hans rolle alt før pressekonferansen til Bjerke begynte. Men Turnes ønsket da ikke å bli intervjuet. Etter at denne saken først ble lagt ut på Hegnar.no mandag kveld, har DNB ønsket å få med at Bjerke også sa følgende på pressekonferansen:– I denne perioden var det flere planer som ble sendt til det daværende styret i DNB Luxembourg. Styrene i DNB Luxembourg har bestått av representanter for DNBs norske organisasjon i en årrekke. Det kan, når man i dag ser på disse styredokumentene, burde man sett med dagens øyne ha hatt grunnlag for å reise spørsmål eller kommentere dette på en slik måte at man kanskje hadde løftet det høyere opp. Men jeg tror man skal være klar over at dette ble lagt frem i flere presentasjoner som bruddstykker av en strategi. Og jeg er mest opptatt av å kartlegge fakta, få fram hva som skjedde, og sørge for at det man så av svikt i systemer og kontrollrutiner blir rettet opp i.I tillegg sa Bjerke følgende:- Det å sette i gang en heksejakt eller personjakt det synes jeg er mindre viktig enn å lære av de forholdene som gjorde at denne praksisen ble etablert.