Energi Norge savner rentekutt for vannkraft

Energi Norge mener regjeringen burde tatt grep i energimeldingen for å få ned skatten på vannkraft.

I energimeldingen som ble lagt fram fredag, påpeker regjeringen at lønnsomheten i vannkraft er dårlig, og at vannkraftverkene har et økende behov for rehabilitering. Men så følges ikke dette opp i meldingen, mener administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.– Vi hadde gjerne sett at man gjorde noe på grunnrenteskatten som gjorde det mer attraktivt å investere i oppgradering og opprustning av vannkraftverk, sier han til NTB.Han mener vannkraft i dag er for høyt beskattet.– På toppen av vanlig bedriftsbeskatning er det en egen vannkraftskatt. Den kalles grunnrenteskatt. I sum gjør dette at vi har 58 prosent skatt på margin. Det er veldig høyt, sier Ulseth.