Forhandlinger for hotell og restaurant i gang

Fellesforbundet innledet torsdag forhandlinger med NHO reiseliv om tariffavtalen for hotell- og restaurantbransjen.

Forhandlingene om riksavtalen for hotell og restaurant føres i NHOs lokaler i Oslo.Fellesforbundets forhandlingsleder, forbundssekretær Clas Delp, forklarer de to viktigste kravene LO-forbundet har med seg inn i forhandlingene.– Det ene er lokal forhandlingsrett eller et annet system som kan generere lønn utover minstelønn i den enkelte bedrift. Det andre viktige kravet vårt er at vi ønsker å diskutere en mulig allmenngjøring med arbeidsgiversiden, sier han.Årets oppgjør innebærer også en større revisjon av riksavtalen, siden det er ti år siden dette sist ble gjort.På arbeidsgiversiden er direktør Jostein Hansen forhandlingsleder for NHO reiseliv.– Forventningene er å finne løsninger som begge parter kan leve med. Nå skal vi forhandle og diskutere, og så ser vi hva resultatet blir, sier han.Lønnsoppgjøret i 2016 gjennomføres som et forbundsvist oppgjør. Det betyr at hver landsforening i NHO forhandler med sin motpart (fagforening) om eventuelle lønnstillegg og andre endringer i tariffavtalene. (©NTB)


Les også