Hordaland får 140 millioner til klimavennlige ferjer

Enova gir 140 millioner kroner i støtte til landanlegg for ferjer med lave utslipp av klimagasser i Hordaland.

Næringsliv

Pengene skal gå til ladeinfrastruktur for elferjer og hybridferjer. Støtten gjelder ni ferjestrekninger som skal ha oppstart i 2020.– Hordaland går nå virkelig i front, ikke bare nasjonalt, men internasjonalt. Vi er glade for å kunne bidra til mer energieffektive ferjesamband gjennom vår støtte til landanleggene og er spente på å se de klimavennlige løsningene som rederiene vil ta i bruk, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.Det er andre gang på kort tid Hordaland fylkeskommune og kollektivselskapet Skyss får støtte fra Enova til landanlegg for lavutslippsferjer. I februar fikk Hordaland 133,6 millioner kroner i støtte til ni andre ferjestrekninger som har oppstart mellom 2018 og 2020.Direktør Oddmund Sylta i Skyss er glad for støtten.– Enova-støtten gjør oss veldig godt rustet til å nå de politiske målene som er satt om å gjøre ferjedriften mer miljøvennlig, sier han.

hordaland
Nyheter
Næringsliv