- Lønnsomheten i vannkraft er redusert

– Lønnsomheten i vannkraft er redusert med to tredeler på fem år, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

– Dette rammer mulighetene til å gjennomføre nødvendig vedlikehold og oppgraderinger, legger han tilEnergi Norge holdt sin vinterkonferanse i København fredag. Der gikk tidligere klimakommissær i EU, Connie Hedegaard, til angrep på den norske vannkraftbeskatningen.– I det 21. århundre må det være innlysende at ingen fornybar energikilde skal kunne skattlegges hardere enn fossile energikilder. Det må være et prinsipp vi kan enes om i 2016 – og rett etter Parisavtalen, sa hun.Beskatningen av vannkraft er skjerpet i flere omganger de siste årene, selv om kraftprisen er halvert. (©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også