Menn shopper mer enn kvinner - på nett

Norske menn handler stadig mer og oftere på nett enn kvinner, viser en landsdekkende undersøkelse gjennomført av InFact. Andelen menn som netthandler har økt med fem prosent siden 2014, mot en svak tilbakegang for kvinner.

I en fersk undersøkelse gjennomført av InFact på vegne av utstyrsleverandøren Wee.no, svarer betydelig flere menn enn kvinner at de netthandler. Fra tilsvarende undersøkelse i 2014 har andelen norske menn som svarer at de netthandler økt med 4,8 prosent, fra 59,8 til 64,6 prosent, mens tilsvarende andel for kvinner har sunket marginalt, fra 54,3 til 53,2 prosent.Svarene viser også at menn stadig oftere handler på nett enn kvinner. Menn som handler mellom seks og 30 ganger i året har økt fra 40,3 til 45,5 prosent – altså 5,2 prosent – siden 2014, mens andelen av kvinner i samme gruppe har kun økt med 2,8 prosent – fra 33,4 prosent til 37,2 prosent. Selv om andelen kvinner som handler på nett har stagnert de siste to årene, viser tallene at kvinner som netthandler i likhet med menn oftere er fremme med kredittkortet ved datamaskinen enn tidligere.Daglig leder i den nettbaserte utstyrsleverandøren Wee.no, Rune Wee, mener det i hovedsak er varetype og verdi på produktene i netthandelen som har endret seg.– Menn blir stadig mer komfortable med å handle fysiske varer på nett, og samtidig mer åpne for å handle større og mer kostbare produkter. I dag selger vi for eksempel både traktorer og gravemaskiner over nett, som var utenkelig for bare få år siden. At netthandel generelt fortsetter veksten er ingen overraskelse, men en tilbakegang i netthandel for kvinner hadde vi ikke ventet, sier daglig leder i Wee.no, Rune Wee. Trøndere netthandler mestBlant nordmenn er det befolkningen i Midt-Norge som oppgir flest netthandlere, der hele 63,5 prosent oppgir at de netthandler fysiske varer for tilsending. Dermed overtar de tronen fra Sørlandet, som oppga flest netthandlere i 2014. Nederst på listen finner vi Østlandet utenfor Oslo, der kun 50 prosent oppgir at de netthandler i 2016. Oslo har hatt størst oppgang: Her oppgir hele 10 prosent flere at de netthandler enn i samme periode i 2014 (fra 52,2 til 62,5 prosent).Undersøkelsen viser at jo yngre du er, desto større sjanse er det for at du netthandler. I gruppen mellom 18-29 år oppgir 78 prosent at de handler på nett, mens 19,5 prosent av alle over 65 år oppgir det samme. Samtlige aldersgrupper har vekst i antall netthandlere, men gruppen mellom 30-44 år handler hyppigst på nett: Her svarer over 50 prosent at de handler mellom seks og 30 ganger årlig.


Les også