Økokrim: Foreløpig ikke mistanke om straffbare handlinger

Økokrim har i flere år visst at nordmenn får hjelp til å plassere penger i skatteparadiser. Foreløpig er det imidlertid ikke grunnlag for å sette i verk etterforskning av DNB eller privatpersoner.

Oslo 19970527: Økokrim - skilt - calling - ringeklokke - ved hovedinngang .Foto: Erik Johansen/Scan-Foto Johansen, Erik
Næringsliv

– Foreløpig er det ikke kommet noen opplysninger i denne saken som tyder på at det foreligger straffbare handlinger. Det er noe Aftenposten flere ganger også har understreket, sier førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim til NTB.Nordeng er avdelingsleder for blant annet skatte- og avgiftskriminalitet og sier det må være mistanke om det har skjedd noe straffbart for at Økokrim skal ta etterforskningsskritt.– Per nå er ikke det tilfelle. Det er etter det vi kjenner til, ikke noe som tyder på at det er blitt tilrettelagt for skattesvik, sier Nordeng.BeredskapØkokrim er ikke ukjent med at banker har tilrettelagt for at kunder kan plassere penger i skatteparadiser, og har sett lignende lekkasjer tidligere. Forskjellen er at det tidligere har vært myndighetene som har fått tak i dokumentene. Nå er det mediene som sitter på dokumentasjonen.Økokrim visste ingenting om «Panama Papers»-avsløringen før Aftenposten slapp nyheten i Norge søndag kveld. Nå er Økokrim i tett dialog med skatteetaten.– Vi har tatt kontakt med skatteetaten i tilfelle det skulle dukke opp opplysninger om at noen har gjort noe straffbart. Dermed har vi nødvendig beredskap i tilfelle vi må se på om det er noe som bør etterforskes. Vi har prøvd å etablere en kortest mulig linje mellom oss og skatteetaten dersom det skulle være noe, sier Nordeng.– At det faktisk blir tilbudt slike tjenester i inn- og utland, har vi meldt om i våre trusselvurderinger tidligere også. Det er ikke noe som er fremmed for oss, sier Nordeng og understreker at praksisen gir grunn til bekymring.Hvitvasking og skattesvikNår det gjelder enkeltpersoner og selskaper, er det to ulike typer lovbrudd Økokrim ser for seg som kan det teoretisk kan bli aktuelt å etterforske.– Det ene er om pengene er ervervet ved straffbare handlinger, det vil si at de kommer fra en eller annen kriminell aktivitet. Da er det snakk om hvitvasking. Eller det kan faktisk være snakk om lovlige inntekter, men pengene kan være holdt skjult fra norske skattemyndigheter. Da er det snakk om skattesvik, sier Nordeng.Han understreker samtidig at pengene i begge disse tilfellene han ha blitt oppgitt i Norge, og at de bare er valgt oppbevart andre steder. Dette er en problemstilling skatteetaten har vært oppmerksom på lenge.– Det er i det øyeblikket det er et misforhold her, at man må se nærmere på saken, sier Nordeng. (©NTB)

panama papers
Nyheter
Politikk
Næringsliv