Olav Nils Sunde har snudd skuten

Olav Nils Sundes Color Group kan glede seg over sterk resultatfremgang for Color Line i 2015.

Valutatap og kostnader til restrukturering ga sammen med høye bunkerskostnader underskudd for Olav Nils Sundes fergerederi i 2014. Nå tjener Color Line penger på ferge­virksomheten igjen, skriver Dagens Næringsliv.Rederiet omsatte i fjor for 4.587 millioner kroner, litt ned fra 4.594 millioner kroner året før. Bunnlinjen ble imidlertid snudd fra minus 136 millioner kroner til et overskudd på 132 millioner kroner i 2015.Ifølge avisen har et kostnads- og rasjonaliseringsprogram, lavere bunkerskostnader og tiltak som har gitt økt inntjening per passasjer, slått positivt ut på driftsresultatet for 2015. Antall årsverk ble redusert med 119 til 2242.- Samlet gir de teknologiske og organisatoriske grepene lavere kostnader, økt produktivitet og styrket konkurransekraft, sier konsernsjef Trond Leivdal til avisen, og venter i år enda bedre resultater.Årsaken er at rederiet vil få flere seilinger i rutene til Kiel i Tyskland og Hirtshals på Nord-Jylland, i tillegg til synkende drivstoffkostnader.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også