Oljeprofessor: - Tror det er mulighet for å finne hundre millioner fat olje

Professor og gründer Jonny Hesthammer starter nå oljeselskap for tredje gang.

Oljeprofessor Jonny Hesthammer starter oljeselskap for tredje gang. I de to forrige, Rocksource og Amergy, ga han fra seg kontrollen til andre. Nå vil han selv stå for beslutningene, skriver Dagens Næringsliv.- Nå vil jeg bestemme selv. Jeg vil ha kontroll over hvilke brønner vi satser på, sier Hesthammer til avisen.Nå sitter Hesthammer sammen med ti kolleger i nystartede M Vest Energy på Danmarks Plass i Bergen. For én krone har M Vest Energy kjøpt innmaten i Atlantic Petroleum - syv letelisenser på norsk sokkel, og Hesthammer venter nå på myndighetsgodkjennelse av transaksjonen.På eiersiden har Hesthammer fått med seg Lars Moldestad og Trond Mohn, som eier i underkant av halvparten av aksjene i M Vest Energy. Majoriteten er eid av Hesthammer og hans mangeårige kolleger, Aris Stefatos og Susanne Sperrevik.Med ett unntak, er de syv letelisensene ifølge avisen i Norskehavet - flere av dem er i nærheten av det Statoil-opererte gassfeltet Aasta Hansteen. Så langt er det gass som er oppdaget i området, men Hesthammer er overbevist om at det også finnes olje.- Jeg tror det er mulighet for å finne felt med mange hundre millioner fat olje, sier Hesthammer til DN.