Skatteinntektene fra olje er halvert

Den lave oljeprisen merkes i statskassa. På ett år er skatteinntektene fra utvinning av olje og gass halvert.

Den innbetalte skatten utgjorde i mars i år snaut 231 milliarder kroner. Det er en nedgang på 3,3 prosent fra samme måned i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).Ordinær skatt på utvinning av petroleum falt 49 prosent, til 4,4 milliarder kroner, mens særskatt på utvinning av petroleum gikk ned 52 prosent, til 6,9 milliarder kroner.Skatt fra personlige skattytere har økt med rundt 3,4 milliarder kroner og bidrar til å dempe nedgangen i de samlede skatteinnbetalingene. Til nå i år har personer betalt inn 191 milliarder kroner. Av dette gikk 50 milliarder til staten, 50 milliarder til kommuneforvaltningen og 91 milliarder til folketrygden. (©NTB)