Utsettelse av flypassasjeravgiften koster 250 millioner

Finansdepartementet regner med et inntektstap på 250 millioner kroner på at iverksettelsen av flypassasjeravgiften er utsatt i to måneder til 1. juni.

fly, tåke, gardermoen
Næringsliv

Det opplyser finansminister Siv Jensen (Frp) i et skriftlig svar til Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne Marianne Marthinsen. Marthinsen spør om forventet provenytap – altså tap av inntekter – og hvordan regjeringen vil dekke inn dette tapet.«Når det tas hensyn til kompensasjoner, kan utsettelsen av iverksettelsen av flypassasjeravgiften med to måneder til 1. juni antas å gi et provenytap i 2016 på om lag 250 mill. kroner bokført og påløpt i forhold til saldert budsjett for 2016», skriver Jensen.I henhold til budsjettavtalen på Stortinget skulle avgiften innføres 1. april, men EFTAs overvåkingsorgan ESA har besluttet å vurdere ordningens lovlighet. Jensen påpeker at ESA har gitt uttrykk for at de vil behandle saken raskt, og derfor besluttet Finansdepartementet å utsette avgiften til 1. juni.Flere næringslivsorganisasjoner og andre partier er kritiske til flypassasjeravgiften og mener den bør skrotes. Regjeringen har regnet med at avgiften skulle gi 1 milliard kroner i inntekter i 2016 ved innføring 1. april.

flypassasjeravgift
siv jensen
fly
Nyheter
Næringsliv